Palvelut

Tietojärjestelmät

 • Hanke- ja projektinhallinta palvelu
 • Määrittely- ja suunnittelutehtävät
 • Toteutus- ja ohjelmointitehtävät
 • Hankkeen- ja projektin ulkopuolinen katselmointi
 • Laitteiston hankinnan konsultointi
 • Testaus

 

Paikkatietoaineistot

 • Kartta-aineistojen muunnokset
 • Paikkatietoanalyysit
 • Aineiston siirto/muunnos laitteisiin – esim. navigaattori, GPS-laite, mittausväline
 • XML/GML pohjaisen tiedonsiirron määrittely
 • GML standardiin pohjautuvan tietomallin määrittely
 • Koordinaatistomuunnokset

GIS-konsultointi

 • Snowflake tuotteiden koulutus ja konsultointi
 • WFS palveluiden suunnittelu ja toteutus
 • INSPIRE
 • OGC standardit (GML,WMS,WFS)
 • Mapinfo konsultointi
 • MapBasic ohjelmointi
 • Google Earth ja Google Maps konsultointi
 • Quantum GIS sovelluskehitys
 • Räätälöidyt paikkatietoalan koulutukset